UCF - Wsporniki z kołnierzem kwadratowym
UCFL - Wsporniki z kołnierzem owalnym
UCFB - Wsporniki z kołnierzem bocznym
UCP - Wsporniki nośne
UCPA - Wsporniki nośne kompaktowe
UCT - Wsporniki do napinaczy
UCFC - Wsporniki z kołnierzem okrągłym